დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მიხედვით გენდერულ ჭრილში

A-/A+
დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017წლის 1 ივლისის მდგომარეობით დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წლის 1 აპრილის მონაცემებით დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წლის 7 ოქტომბრის მდგომარეობით დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წლის 15 ივლისის მდგომარეობით დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წლის 15 იანვრის მდგომარეობით დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წლის 24 აპრილის მდგომარეობით დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2013 წლის დეკემბრის მდგომარეობით