რეგიონალური განვითარება

2018-2021 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა

საქართველოს მთავრობის განკარგულება

#1292, 2018 წლის 11 ივნისი, ქ. თბილისი, 2018-2021 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

30.07.2018
მეტი...

საქართველოს რეგიონული განვითარება

​საქართველოს ცალკეულ  რეგიონში არსებული რეალობა არის ქვეყნის ეკონომიკური,  პოლიტიკური თუ სოციალური სიძლიერის მნიშვნელოვანი ინდიკატორი. სწორედ ამიტომ, სწორი ანალიზი და პრობლემების მოგვარება მნიშვნელოვან  საკითხს წარმოადგენს.
საქართველოს რეგიონები  მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას,  მათ არ აქვთ  განვითარების თანაბარი შესაძლებლობები.

მაქსიმალური ეფექტის მისაღწევად საჭიროა ცალკეული რეგიონის  განვითარების პოტენციალის ოპტიმალურად გამოყენება და რესურსების  გადანაწილება. 

        საქართველოს რეგიონებში  არსებული  უთანასწორობის მიზეზები

02.12.2016
მეტი...