სამინისტროს შემდეგ დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაზე მუშაობას პარლამენტი იწყებს

A-/A+

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაზე (2019-2025) მუშაობას პარლამენტი იწყებს.

სტრატეგიის პროექტის განმხილველი საპარლამენტო სამუშაო ჯგუფი რეკომენდაციებს შეიმუშავებს და პლენარულ სხდომაზე განხილვამდე მთავრობას წარუდგენს. 

დეცენტრალიზაციის საშუალოვადიან სტრატეგიაზე, დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის - არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების, ამ სფეროში მომუშავე ექსპერტების ჩართულობით, სამი სამუშაო ჯგუფი რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობდა. 

სტრატეგიის მთავარი პრინციპებია ადგილობრივი თვითმმართველობების უფლებამოსილების გაზრდა, ასევე - მატერიალური და ფინანსური გაძლიერება, სანდო, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობის უზრუნველყოფა. 

დეცენტრალიზაციის საშუალოვადიანი სტრატეგიის პროექტის განხილვა ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით საქართველოს ყველა რეგიონში გაიმართა. 

დეცენტრალიზაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი  საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და დანიის მთავრობის  მხარდაჭერით ხორციელდება.

26.03.2019

იხილეთ მსგავსი ინფორმაცია