ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საპროექტო მომსახურების მომწოდებლის შერჩევის მიზნით ბაზრის კვლევის დოკუმენტაციის შესახებ ინფორმაციას საჯაროდ აქვეყნებს

A-/A+

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ რამდენიმე პროექტზე საპროექტო მომსახურების მომწოდებლის შერჩევის მიზნით, სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე SPA.GE განათავსა ბაზრის კვლევის დოკუმენტაცია.  

დაინტერესებულ პირებს დეტალური ინფორმაცია შეუძლიათ იხილონ შემდეგ ბმულებზე: 

1. გრიგოლეთში არსებული სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის განახლების საპროექტო მომსახურების მომწოდებლის შესარჩევად: 
http://procurement.gov.ge/Market-research/kvleva-(401).aspx

2. ქალაქ ბორჯომის არსებული სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის განახლების საპროექტო მომსახურების მომწოდებლის შესარჩევად: 

http://procurement.gov.ge/Market-research/kvleva-(402).aspx

3. ფასანაურში არსებული სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის განახლების საპროექტო მომსახურების მომწოდებლის შესარჩევად:

http://procurement.gov.ge/Market-research/kvleva-(403).aspx

4. სურამში არსებული სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის განახლების საპროექტო მომსახურების მომწოდებლის შესარჩევად:

http://procurement.gov.ge/Market-research/kvleva-(404).aspx

5. ქალაქ ზუგდიდის არსებული ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის განახლების საპროექტო მომსახურების მომწოდებლის შესარჩევად: 

http://procurement.gov.ge/Market-research/kvleva-(405).aspx

 

 

30.12.2018

იხილეთ მსგავსი ინფორმაცია