ევროსაბჭოს რეკომენდაციები

A-/A+
01.01.2014
ადგილობრივი და რეგიონული დემოკრატია საქართველოში სუბსიდიარობის პრინციპის განხორციელების თაობაზე უფლებამოსილებათა განხორციელებისას მოქმედების ან უმოქმედობისათვის არჩეული ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობის ზედამხედველობის თაობაზე წარმომადგენლების ფინანსური პასუხისმგებლობის თაობაზე ადგილობრივ საჯარო საქმეებში მოქალაქეთა მონაწილეობის თაობაზე ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე შესაძლებლობების განვითარების თაობაზე სასოფლო ტერიტორიებზე მომსახურებისა და ინფრასტრუქტურის თაობაზე ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე საფინანსო და საბიუჯეტო მართვის თაობაზე ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლებების ფინანსური შესაძლებლობების თაობაზე ადგილობრივი გადასახადების, ფინანსური გამოთანაბრებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის გრანტის გაცემის თაობაზე ტერიტორიულ თემებს ან ხელისუფლებებს შორის კულტურის სფეროში ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის ხელშეწყობის თაობაზე საზღვრისპირა რეგიონებში საზღვრისმიღმა რეგიონის ენების სწავლების თაობაზე სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის ხელშეკრულებების დადების თაობაზე

იხილეთ მსგავსი ინფორმაცია