საქართველო, ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. N12

თამარ ალავიძე - დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

მაგდა ბოლოთაშვილი - დირექტორის მოადგილე

ტელ: +995 32 510 705

ელ-ფოსტა: mbolotashvili@anaklia.gov.ge